Games in het onderwijs: moeten videospellen in het onderwijs gebruikt worden en zo ja, hoe dan?

Gamification Gamification is een term die wordt gebruik om in dit geval onderwijs en games samen te voegen. Het onderwijs speelser te maken. Dat wordt gedaan door punten, levels en badges aan leerlingen te geven. Hierdoor worden zij gemotiveerd om te leren. Gamification is wat anders dan gameful design. Gameful design is een les ontwerpen vanuit een spelperspectief. Het gaat

» Lees verder