Wat kunnen wij tegen online pesten doen?

Wat is cyberpesten?

Online pesten, cyberpesten en digipesten zijn allemaal woorden voor een nieuwe vorm van pesten – het pesten via internet of sociale media. Het is extra ingrijpend voor het slachtoffer omdat het pesten niet na school stopt; het blijft altijd doorgaan. Cyberpesten is pestgedrag door kwetsende of bedreigende teksten via sociale media te verspreiden.

Vroeger was je veilig thuis, het was een beschermde omgeving, maar met sociale media is dat anders. Cyberpesten is erger omdat de pestkop anoniem kan blijven. Hij of zij kan makkelijk foto’s, video’s of andere beelden of informatie verspreiden – zonder dat iemand er achter komt wie het heeft gedaan. Hierdoor is de drempel om met cyberpesten te beginnen een stuk lager. In het echt kan je soms vrij letterlijk een klap terugkrijgen als pestkop – online is dat moeilijker. Daardoor gaat het cyberpesten vaak veel verder dan pestgedrag op het schoolplein.

Wat doe je tegen cyberpesten?

Omdat het pestgedrag na schooltijd niet stop is het ook onzichtbaar. Het is soms heel lastig om door te hebben of iemand online wordt gepest. Er zijn geen mensen die het zien gebeuren, niemand om in te grijpen.  Cyberpestkoppen en pestkoppen en hun slachtoffers kennen elkaar vaak erg goed. Vaak van dezelfde school of sportvereniging en hiermee kan worden gewerkt.

Het is belangrijk om eerst preventief te werken, zodat de kans op pesten minimaal is. Op school en tijdens het sporten moet een goede omgeving worden gemaakt. Hierdoor is de kans dat mensen gaan pesten zo klein mogelijk. Daarnaast is het belangrijk zo snel mogelijk in te grijpen nadat het duidelijk is dat er iemand wordt gepest. Pesten – in welke vorm dan ook – heeft ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer. Het is dus belangrijk het zo snel mogelijk op te lossen.

Hoe word je weerbaar tegen pesten?

Het belangrijkste is om te weten dat het internet erg slecht is in vergeten: het is een gigantisch netwerk met een even gigantisch geheugen. Weet dus wat je deelt: als je niets leuks weet te zeggen, is het beter om niets te zeggen. Voeg geen mensen toe die je niet kent – ook al ben je nog zo nieuwsgierig.

Wordt je gepest? Maak dan een schermafdruk van wat er gebeurd en sla deze op in een aparte map. Praat erover met je ouders, vrienden of docent. Als bewijs van wat er is gebeurd, kun je hun de schermafbeeldingen laten zien. Je hoeft dit niet zelf op te lossen en een gedeelde last is een stuk lichter! Kwetsende berichten kun je op bv Facebook of Instagram rapporteren. Dan lost het bedrijf het probleem voor jou op.

Als je het pesten naast je neer kunt leggen en kun negeren, dan moet je dat vooral doen. Wordt je gechanteerd, bedreigd of gaat het om (bewerkte) naaktfoto’s? Dan moet je naar iemand gaan die je vertrouwd om het probleem neer te leggen. Lees meer op pestweb.nl voor meer informatie. Weet waar je grenzen liggen en als er gedrag is dat over je grenzen heengaat, is het belangrijk dat je er wat aan doet. Blijf er niet mee zitten en vraag om hulp.