Wat kunnen wij tegen online pesten doen?

Wat is cyberpesten? Online pesten, cyberpesten en digipesten zijn allemaal woorden voor een nieuwe vorm van pesten – het pesten via internet of sociale media. Het is extra ingrijpend voor het slachtoffer omdat het pesten niet na school stopt; het blijft altijd doorgaan. Cyberpesten is pestgedrag door kwetsende of bedreigende teksten via sociale media te verspreiden. Vroeger was je veilig

» Lees verder

Gelijkheid versus eerlijkheid – weet jij het verschil?

Gelijkheid en eerlijkheid zijn twee verschillende dingen In het Engels worden de woorden ‘equity’ en ‘equality’ nogal eens door elkaar gehaald. De woorden lijken ook erg op elkaar – maar qua betekenis zijn het twee totaal verschillende woorden. Daarom gaat dit artikel verder in op het verschil tussen gelijkheid en eerlijkheid – want soms wordt ook in het Nederlands de

» Lees verder