Het belang van sport in onderwijs

Sport en onderwijs; twee handen op een buik Sport is vaak maar een klein onderdeel van school; zeker op het middelbaar gaat het aantal sporturen snel omlaag. Dat het belangrijk is dat kinderen en jogneren sporten blijkt uit talloze onderzoeken en ook uit de praktijk. Kijk maar naar Noorwegen; daar is een kind gemiddeld 60 minuten per dag bezig en

» Lees verder

10 redenen om te starten met vrijwilligerswerk

10 redenen om vandaag te starten met vrijwilligerswerk Iedereen heeft een reden om vrijwilligerswerk te doen. Er zijn vele verschillende redenen om vrijwilligerswerk te doen en wij zullen in dit artikel 10 redenen noemen waarom je vandaag nog moet beginnen. Het is een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding Netflix and chill is een internetrage geworden. Maar puntje bij paaltje; wat leer

» Lees verder

Games in het onderwijs: moeten videospellen in het onderwijs gebruikt worden en zo ja, hoe dan?

Gamification Gamification is een term die wordt gebruik om in dit geval onderwijs en games samen te voegen. Het onderwijs speelser te maken. Dat wordt gedaan door punten, levels en badges aan leerlingen te geven. Hierdoor worden zij gemotiveerd om te leren. Gamification is wat anders dan gameful design. Gameful design is een les ontwerpen vanuit een spelperspectief. Het gaat

» Lees verder